Oplossingen op maat die de winstgevendheid verhogen en operationele uitmuntendheid leveren.

Uw traject naar operationele uitmuntendheid begint met BigHand. Beginnend met overleg, zullen we een configureerbare oplossing op maat maken die uw unieke zakelijke uitdagingen aanpakt, van materieprijzen en gebrek aan bedrijfsinformatie tot slecht zicht op de workflows van uw team, waardoor u efficiënter en winstgevender wordt.

Lees verder

Zaken doeltreffender plannen, beheren en opvolgen.

Analyseer uw bedrijfsprestaties en geef uw teams toegang tot betere informatie, waardoor u snel en gemakkelijk uw budget kunt opstellen, volgen en prijzen kunt bepalen voor winst.

Lees verder

Beter geïnformeerde beslissingen nemen met betere bedrijfsinformatie.

Krijg een nauwkeurig beeld van de financiën van uw bedrijf op alle niveaus, inclusief winstgevendheid, lock-up en oude schulden. Elimineer giswerk en slechte planning van financiële zaken, vereenvoudig complexe gegevens en verbeter de productiviteit van uw teams zonder zorgen over analytische knelpunten.

Lees verder

Delegeren voor operationele uitmuntendheid.

Maak gebruik van de kracht van configureerbare digitale workflows om zelfs onderweg productief te blijven, inzicht te krijgen in uw ondersteuningsteams en weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen.

Lees verder

Honderden waardevolle uren besparen met digitaal dicteren en spraakherkenning.

Gebruik de kracht van spraak, de snelste manier om te communiceren, processen te stroomlijnen en uw teams in staat te stellen snel, efficiënt en nauwkeurig te werken.

Lees verder

Efficiënter worden met beter beheer van sjablonen.

Met een snel, eenvoudig sjabloonbeheersysteem kunnen uw teams volledig compatibele, gemakkelijk toegankelijke merktemplates maken met één druk op de knop.

Lees verder

Medewerkers die inkomsten genereren ondersteunen en uw overbelaste personeel optimaliseren.

Geef het management een beter inzicht in de workflows van hun juridische en ondersteuningsteams, begrijp wie waaraan werkt en verhoog de professionele productiviteit op elk niveau van uw bedrijf.

Lees verder

Efficiënt en productief, zelfs onderweg.

Geef uw teams ondersteuning en gemakkelijke toegang tot workflows die hen op de hoogte houden en productief houden wanneer ze niet op kantoor zijn.

Lees verder

Deel uitmaken van een winnend team

Dankzij onze succesvolle bedrijfs cultuur zijn we voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot een van de beste werkplaatsen van het VK. Kijk of er voor u een vacature is.

Lees verder

Make Big Happen tezamen

Ons team van BigHanders neemt de tijd om uw uitdagingen te begrijpen en staat altijd voor u klaar wanneer u ons het meest nodig hebt.

Lees verder

March 14, 2016

Advocatenkantoor Anthony Gold gebruikt BigHand Now om geld en tijd te besparen en tegelijkertijd de tevredenheid van medewerkers te verbeteren.

Advocatenkantoor Anthony Gold behoort tot de meestprogressieve kleine tot middelgrote advocatenkantoren inLonden en heeft al lang goed in de gaten hoe technologie kanworden ingezet om bedrijfsprocessen te verbeteren. Als onderdeel van de meest recente herstructurering van hetkantoor, heeft Anthony Gold geïnvesteerd in BigHand Now,een hulpmiddel voor het delegeren van taken, om papierenprocessen af te schaffen, de transparantie van taken binnenteams te vergroten en de prioritering en toewijzing vanwerkzaamheden te verbeteren. Dit alles heeft geleid tot eenbesparing van tijd en geld en heeft tegelijkertijd de tevredenheidvan medewerkers verbeterd. 

Herstructurering voor optimale prestaties 

Tot 2015 werkte Anthony Gold met het traditionele aantalondersteunende medewerkers ten opzichte van advocaten,waarbij auteurs hun gedicteerde tekst en werkzaamhedenmet betrekking tot het boeken van vergaderzalen/reizen,afdrukopdrachten en het verzenden van post naar hetsecretariaat stuurde en alle algemene administratievewerkzaamheden naar het backoffice. Met het oog opvoortdurende groei, wilde het kantoor dit proces stroomlijnenom efficiënter te worden en optimaal te profiteren van hetgrote aantal vaardigheden binnen het administratieve team.Daarnaast begon Anthony Gold met het afschaffen van haartraditionele, op papier gebaseerde proces voor het toewijzenvan taken aan personen en teams. 

John O’Connor, Hoofd IT bijAnthony Gold, merkt op:

“Advocatenkantoren, vooral de kleinere, die nog niets aan hetverbeteren van hun efficiëntie hebben gedaan, hebben het delaatste tijd zeer moeilijk. Die ontwikkeling, in combinatie metde recente hervormingen in de wetgeving (de zogenaamdeJackson Reforms), heeft ons doen beseffen dat wij wendbaarderen efficiënter moesten worden. Wij hebben technologieomarmd om ons daarbij te helpen.”

John O’Connor, Hoofd IT bij Anthony Gold

“Wij wilden een nieuwe manier van werken creëren waarbijauteurs gedicteerde tekst naar een nieuw gevormddocumentproductie-team sturen. Administratieve takenzoals facturatie, het verzamelen van compliance-gegevensen agendabeheer naar team-assistenten en reserveringenvan ruimtes, het bestellen van taxi’s, afdrukopdrachten, postgerelateerdewerkzaamheden, informatie over nieuwe cliënten/zaken en compliance naar een bedrijfsadministratie-team. Wijhebben gekozen voor BigHand Now als hulpmiddel voor hetdelegeren van taken om ons te helpen dat te realiseren.”